+48 71 717 37 61

STOSOWANE JEDNOSTKI MIAR DREWNA OPAŁOWEGO DO KOMINKA

Poniżej przedstawiamy znaczenie jednostek  używanych do pomiaru surowca drzewnego.

  • jednostki objętości
  • jednostki masy
  • jednostki powierzchni

JEDNOSTKI OBJĘTOŚCI:

1. metr sześcienny (m3) = kubik (metr kubiczny drewna)
2. metr przestrzenny (mp)

  • metr przestrzenny układany (mpu
  • metr przestrzenny nasypowy (mpn)

Metr sześcienny (m3) = kubik (metr kubiczny drewna) – to objętość którą zajmuje sześcian o krawędzi długości jednego metra: 1 m = 1 m * 1 m * 1 m. W przypadku pomiaru drewna kominkowego czy stosowego – miara ta określa sumę objętości poszczególnych kawałków drewna. Metr sześcienny wskazuje objętość drewna tj. wartość netto – bez wolnych przestrzeni pomiędzy luźnymi kawałkami.

Niewykonalne jest ułożenia drewna opałowego (zwłaszcza kominkowego czy stosowego) w taki sposób, aby między nimi nie pojawiały się wolne przestrzenie. Dlatego też przy pomiarach objętości drewna kominkowego – metr sześcienny, to metr przeliczeniowy tzn. obliczany na podstawie przeliczników przypisanych poszczególnym gatunkom drewna.

Metr przestrzenny (mp) jest to miara objętości określająca daną przestrzeń (np. skrzynia o wymiarach: 1 m * 1 m * 1 m) jaką wypełnia dany towar. W przypadku drewna kominkowego czy stosowego to zarazem objętość samego (litego) drewna, jak również pustych przestrzeni występujących pomiędzy poszczególnymi polanami.  Jest to więc miara uwzględniająca nierówne kształty pakowanych elementów.

W terminologii sprzedawców drewna występują dwa pojęcia (rodzaje) metrów przestrzennych: metr przestrzenny nasypowy (mps) i metr przestrzenny układany (mpu).

Metr przestrzenny układany (mpu) to najbardziej wiarygodny  i użyteczny wskaźnik pomiaru objętości drewna. Jest to ilość drewna kominkowego równomiernie pociętego, połupanego i ułożonego w “kostkę”, np. w skrzyni o wymiarach 1 m x 1 m x 1 m.

Jeden metr przestrzenny układany równy jest około 0,7 metra sześciennego (1 mpu = 0.7 m3).

Metr przestrzenny nasypowy (mpn) to najmniej miarodajny wskaźnik pomiaru ilości drewna, spowodowany różnorodnością wolnych przestrzeni znajdujących się pomiędzy polanami, uzależnionych od sposobu ich przypadkowego, nasypowego ułożenia się. Innymi słowy drewno kominkowe sprzedawane luzem czyli właśnie w metrach przestrzennych nasypowych, to  bardzo niedokładny sposób pomiaru.

JEDNOSTKI MASY

To bardzo rzadka metoda pomiaru. W celu weryfikacji ceny, konieczna jest wiedza na temat gatunku oferowanego drewna kominkowego,  jego masy referencyjnej (masy 1m3) i wilgotności.

JEDNOSTKI POWIERZCHNI

Jako przykład mogą posłużyć działki zrębowe, z których zbierane są najcenniejsze fragmenty drzew (drewno tartaczne), a pozostałe części, czyli wierzchołki drzew, pnie itd. przeznaczone są na opał.

Ilość pozostawionego drewna opałowego na jednostce powierzchni oceniana jest orientacyjnie, często zaś rozliczenia odbywają się na podstawie powierzchni lasu, działki zrębowej, z której kupujący pozyska pozostałe tam drewno we własnym zakresie.

Kategorie: Baza wiedzy

Pozycjonowanie Wrocław SEO: Seo LTB - pozycjonowanie stron www